2. Doradztwo, przeglad i raport stanustanu techniczneygo  nieruchomosci przed kupnem.


Przegląd techniczny konstrukcji budynku, oszacowania wad i trwałości materialow.


Rejestracja i sporzadzenie dokumentacji dla ubezpieczalni w przypadku szkod.


Przygotowanie planów eksploatacji i utrzymania nieruchomosci w zakresie ekonomicznym. 


Kierownictwo i kontrola jakosci przy wykonywaniu prac budowlanych.


Szacowanie przyszlych projektow budowlanych.3. Badania stanu poszczególnych konstrukcji czesci dubynku.


Badania termowizyjne w celu wykrycia miejsc utraty ciepła z budynku.

 

Badania w zakresie wystepowania grzyba i plesni. 

 

Analiza i badania niebezpiecznych maeriatow budowlanych jak azbest, PCB czy olow itd.


Doradztwo w zakresie polepszenia energetycznego budynku.


Legalizacja nielegalnych prac budowlanych.


CVR-nummer  32924670

Udgivet  06-01-2022

1. Dokumentacja na pozwolenia prac budowlanych.

Doradztwo budowlane w zakresie budowy lub remontu.


Projektowanie i szkicowanie architektoniczne pomysłów na projekty budowlane.


Rysunki oraz opisy prac na projekty budowlane i remontowe.


Deklaracje techniczne i oświadczenia koncowe po skonczeniu  prac.


Obliczenia statyczne w zmianach w konstrukcjach scian nośnych i stabilizujacych.


Zmiana prawna pomieszczen biurowych na mieszkalne.