Køb og salg af ejendom


Byggeteknisk køberrådgivning, når du skal købe eller sælge ejendom.


Uvildig byggeteknisk rådgivning når du skal sælge eller købe fast ejendom.


Byggeteknisk gennemgang af klimaskærm og instalationer. 


Udarbejdelse af byggetekninsk raport på baggrund af regisreringer.


Indhentning af priser for udbedring af fejl og mangler.


Prisforhandling på baggrund af registrede fejl og mangler. 


                 Byggeprojekter


Design og Idéudkast, skitseforslag til kommende byggeproekter.


Myndighedsprojektering og byggeansøgning.


Byggeteknisk rådgivning ved opførelse eller renovering.


Statiske beregninger pg deklarationer ved ændringer af bærende konstruktioner.


Arbejdstegninger og beskrivelser til din kommende byggeprojekt.


Tekniskerklæringer  redegørelser for ibrugtagningstilladelse.


Lovliggørelse af  byggeri.

                Erhvervskunde


Byggetekniske undersøgelser af klimaskærm og instalationer. 


40 års drift og vedligeholdelses planer for ejendomsdrift.


Energi-og bedre boligrådgivning.


Undersøgelser for konstatering af
skimmelsvamp.


Miljøanalyser for farlige stoffer som PCB, asbest, klorede paraffiner.


Fagtilsyn, proceskontrol og kvalitetssikring.


Omdannelse fra erhverv til beboelse.