1. Myndighedsprojektering og byggeansøgning.


Byggerådgivning ved opførelse eller renovering.


Design og Idéudkast,  skitseforslag ved kommende byggeproekter.


Projekteringsmateriale, tegninger og arbejdsbeskrivelser til din kommende byggeprojekt.


Tekniskerklæring  for  redegørelser og ibrugtagningstilladelse.


Statiske beregninger ved ændringer af bærende konstruktioner. 


Omdannelse  kontor ejedomme til beboelse.

Lovliggørelse af ulovlig byggeri.

2. Byggeteknisk rådgivning når du skal sælge eller købe fast ejendom.


Byggetekniske gundersøgelser af klimaskærm og instalationer. 


Drift og vedligeholdelses planer for ejendomsdrift.


Fagtilsyn ved udførelse af byggeprojekter.


Mængde, tilbudsberegning og 

kontrahering ved fagentrepriser.


Raportering og skadeandmeldelse til forsikring.

CVR-nummer  32924670

Udgivet  06-01-2022

3. Energi- og bedre bolig rådgivning.


Termografisk undersøgelse for 

konstatering af varmespild og kuldebro.

 

Undersøgelser for konstatering af
skimmelsvamp.

 

Miljøanalyse for farlige stoffer som PCB, asbest, klorede paraffiner.


Proces kontrol og kvalitetssikring.