Ved køb eller salg af ejendom, tilbyder vi følgende:


 • Uvildig byggeteknisk  rådgivning når du skal sælge eller købe fast ejendom.


 • Byggeteknisk  gennemgang af klimaskærm og installationer. 

 • Undersøgelser for konstatering af
  skimmelsvamp.


 • Byggetekninsk raport på baggrund af regisreringer.


 • Indhentning af priser for udbedring af fejl og mangler.


 • Prisforhandling på baggrund af  registrede fejl og mangler. 


 Ved Byggeprojekter, tilbyder vi følgende:


 • Idéudkast og design , skitseforslag til din kommende byggeproekt.


 • Myndighedsprojektering og byggeansøgning.

 • Miljøanalyser for farlige stoffer som PCB, asbest pg klorede paraffiner.


 • Arbejdstegninger og beskrivelser til din kommende byggeprojekt.


 • Byggeteknisk rådgivning ved opførelse eller renovering.


 • Statiske beregninger,  deklarationer ved ændringer af bærende konstruktioner.


 • Tekniskerklæringer  redegørelser for ibrugtagningstilladelse.Ved eksisterende bygninger, tilbyder vi følgende:


 • Omdannelse fra erhverv til beboelse.

 • Lovliggørelse af byggeri.


 • Byggetekniske undersøgelser af klimaskærm og instalationer. 


 • 40 års drift og vedligeholdelses planer for ejendomsdrift.


 • Energi-og bedre boligrådgivning.


 • Energirenovering


 • Fagtilsyn, proceskontrol og kvalitetssikring.


Bygningsgennemgang

  Byggetilladelse

   Bygningsundersøgelser

    Send en forespørgsel, og vi vender tilbage hurtigst muligt og altid indenfor 24 timer.